Blog

Dlaczego coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z usług outsourcingowych?

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z usług outsourcingowych, co pozwala im na skupienie się na swojej podstawowej działalności oraz zwiększenie wydajności.

Jednym z kluczowych aspektów w relacjach między firmą a outsourcingowym dostawcą usług jest umowa o świadczenie usług. Niestety, nie zawsze klienci zdają sobie sprawę z jej znaczenia oraz skutków wynikających z jej nieprawidłowego stosowania. Na przykład, umowa może zawierac cechy i oznaki outsourcingu pracowniczego. Korzystanie z outsourcingu pracowniczego może wiązać się z ryzykiem dla podmiotu, który zleca takie usługi. Organom kontrolnym może bowiem wydawać się, że podmiot ten omija przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ustawa o pracownikach tymczasowych nakłada na klienta oraz agencję pracy wiele wspólnych obowiązków, takich jak przestrzeganie limitów czasu zatrudnienia pracowników tymczasowych (18 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy), przestrzeganie przepisów BHP oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników tymczasowych. Za naruszenie tych obowiązków organy kontrolne mogą nałożyć na podmiot korzystający z usług firmy oursourcingowej grzywnę w wysokości do 30 000 złotych.

Podmiot korzystający z usług firm outsourcingowych musi także uwzględnić konsekwencje związane z możliwością zakwestionowania umów outsourcingowych przez organy podatkowe na gruncie VAT.

Innym ryzykiem związanym z outsourcingiem pracowniczym jest możliwość stwierdzenia przez organy podatkowe pozorności outsourcingu i ustalenie istnienia stosunku pracy pomiędzy pracownikami podmiotu zewnętrznego a podmiotem, który zleca outsourcing. W takiej sytuacji podmiot zlecający zostaje obciążony obowiązkami pracodawcy i odpowiedzialnością z tego tytułu, włącznie z obciążeniami składkowo-podatkowymi i możliwymi karami na podstawie przepisów karnoskarbowych.

To oznacza, iż podmioty korzystające z usług firm outsourcingowych powinny podejmować decyzje o współpracy świadomie, biorąc pod uwagę możliwe kontrole ze strony państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów podatkowych oraz Straży Granicznej. Ważne jest, aby stosować prawidłowe umowy o świadczenie usług, które chronią obie strony przed niepożądanymi konsekwencjami. Dzięki temu podmiot korzystający z outsourcingu może uniknąć ryzyka niezgodnego z prawem zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz pozorności outsourcingu.

Wielu klientów proponuje swoje własne umowy lub prosi o skrócenie proponowanej przez firmę outsourcingową umowy do 2-3 stron. Niestety, w takim przypadku trudno zachować bezpieczeństwo dla obu stron. Prawidłowa umowa o świadczenie usług powinna być dokładna i szczegółowa, aby uwzględnić wszystkie kwestie związane z wykonywaną usługą, a także potencjalnymi ryzykami. Właśnie dlatego proponowanie własnych umów lub skracanie proponowanej umowy nie jest zalecane, gdyż w ten sposób można przeoczyć ważne aspekty.

Właśnie dlatego w Eleonorik, specjalizujemy się w outsourcingu procesowym i dbamy o to, aby nasz klient znajdował się w korzystnej pozycji. Przestrzeganie przepisów dotyczących outsourcingu oraz zawarcie prawidłowej umowy o świadczenie usług jest dla naszej firmy priorytetem. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność, że działają legalnie i bezpiecznie.