Blog

Już druga rocznica wybuchu wojny

Polska przedłuża legalny pobyt obywateli Ukrainy do końca czerwca 2024

W odpowiedzi na trwający konflikt na terytorium Ukrainy, Polska podjęła decyzję o przedłużeniu okresu legalnego pobytu dla obywateli tego kraju. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że została podpisana nowelizacja tzw. Specustawy Ukraińskiej, zgodnie z którą obywateli Ukrainy, przybyłych w wyniku działań wojennych, uznaje się za legalnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Zmiany w specustawie
Nowelizacja przewiduje nie tylko przedłużenie okresu legalnego pobytu, ale również wydłużenie ważności wiz krajowych, kart pobytu oraz dokumentów tożsamości obywateli Ukrainy. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, obywatele Ukrainy będą mieli więcej czasu na opuszczenie terytorium Polski w przypadku konieczności.

Ważną zmianą jest także przedłużenie do 28 miesięcy okresu, w którym obywatelom Ukrainy, posiadającym kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty zdobyte poza UE, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu w Polsce.

Co dalej po czerwcu 2024?
Nowelizacja specustawy ukraińskiej otwiera drogę do dalszych konsultacji i planowania kolejnych kroków wobec obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024 roku. Polska kontynuuje swoje zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy, poszukującym bezpieczeństwa i stabilności w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego w ich ojczyźnie.