Blog

Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje rozbudowę tzw. centrów

Pragniemy poinformować, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje rozbudowanie tzw. Centrów Outsourcingu Wizowego w licznych krajach Azji i Afryki. Ministerstwo przewiduje możliwość wydania nawet 400 tysięcy pracowniczych wiz rocznie.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zaproponowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zakłada rozszerzenie listy państw, w których obywatele będą mogli bezpośrednio składać wnioski o wizy do ministra spraw zagranicznych, zamiast do miejscowych służb konsularnych.

Planowane jest umożliwienie składania wniosków o wizę bezpośrednio do MSZ w takich krajach jak Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Mołdawia, Nigeria, Pakistan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Głównym celem tego projektu jest zaspokojenie rosnącej liczby wniosków wizowych, które cudzoziemcy chcą składać za granicą. Działania te są podyktowane ograniczeniami kadrowo-organizacyjnymi placówek zagranicznych oraz rosnącymi kosztami obsługi tych wniosków za granicą.

Jednak jest pewna sprzeczność w podejściu rządu. Proces ma na celu przyspieszenie procedury i zwiększenie liczby wydawanych wiz pracowniczych i może skutkować gwałtownym wzrostem liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach zarobkowych. Ponadto, może to wpłynąć na rynek i konkurencyjność firm w poszczególnych branżach.