Contact

Our Company provides Clients with employees for almost all production processes.

Contact us

  Contact us
  contact@eleonorik.eu
  + 48 731 54 63 23
  From Monday to Friday 8:30-18:00
  ul. 27 Grudnia 17/19 lok. 114 102, 61-737 Poznań

  “ELEONORIK NORYNSKYI” Spółka komandytowa
  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
  Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000806219, NIP: 7831806761, REGON: 384473413.
  Nr wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia: 23914.